ครูเชียงรายร้อยกว่าสถาบัน แต่งดำ ค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ชี้ปิดโอกาส-สร้างความเหลื่อมล้ำ

ครูเชียงรายร้อยกว่าสถาบัน แต่งดำ ค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ

ครูเชียงรายร้อยกว่าสถาบัน แต่งดำ ค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ชี้ปิดโอกาส-สร้างความเหลื่อมล้ำ

ครูเชียงรายร้อยกว่าสถาบัน แต่งดำ ค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ

ข่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโรงเรียนต่างๆ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา (สพป.) เชียงราย เขต 1 พบว่าบรรดาผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์และบุคลากรภายในโรงเรียนต่างออกมาสวมใส่เสื้อผ้าสีดำกันโดยถ้วนหน้า เนื่องจากก่อนหน้านายจรัญ แจ้งมณี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษาในสังกัดซึ่งเป็นโรงเรียนจำนวน 102 แห่ง ได้ออกมารณรงค์และเห็นพ้องกับสมาพันธ์ครูเชียงราย เขต 1 ว่าไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…..ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ก่อนนำสู่สภาผู้แทนราษฎรแล้ว โดยให้เหตุผลว่าหากมีการประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งผู้ปกครอง นักเรียน ฯลฯ เพราะทำให้ไม่เปิดโอกาสทางการศึกษา ไม่ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างความสามัคคี ความมั่นคงและความสงบสุข สร้างความเหลื่อมล้ำทางการจัดการศึกษา รวมทั้งยังส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ข่าวการศึกษา ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวิชาชีพชั้นสูงอีกด้วย ทั้งนี้กิจกรรมแต่งกายด้วยชุดดำดังกล่าว จัดขึ้นอย่างสงบภายในโรงเรียนทั้ง 102 แห่งเขต อ.เมืองเชียงราย อ.เวียงชัย และ อ.เวียงเชียงรุ้ง โดยบางที่มีการขึ้นป้ายคัดค้านชัดเจน หรือเผยแพร่ภาพและข้อความผ่านทางสื่อสาธารณะ หรือโซเซียลมีเดีย กระนั้นกิจกรรมกระทำเฉพาะภายในพื้นที่โรงเรียนโดยไม่ออกนอกสถานที่แต่แต่อย่างใด