งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จัด on-site เต็มรูปแบบ

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จัด on-site เต็มรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ในรูปแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้ประเทศพบนายกฯที่ทำเนียบ 11 ม.ค. 2566

งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จัด on-site เต็มรูปแบบ

ข่าว วันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสังกัดต่าง ๆ ในสังกัด และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 60 แห่ง ร่วมประชุมผ่านออนไลน์ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดงานออนไลน์ เป็นออนไซต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ แต่ยังคงมีมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดล้างมือรอบบริเวณงาน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จะจัดในรูปแบบ “เด็กดี .. วิถีไทย” มอบความสุข ปลุกความคิด ข่าวการศึกษา เข้าใจชีวิตวิถีไทย ซึ่งจะจัดให้มีการแถลงข่าวในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว