“นวัตกรรมอาหาร” เครื่องดื่มสุขภาพ MK Wellness อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

นวัตกรรมอาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ MK Wellness อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี

MK Wellness “นวัตกรรมอาหาร” เครื่องดื่มสุขภาพ พร้อมสนับสนุนรายได้แก่เกษตรกรไทยและขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร

อาหาร บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ตอกย้ำเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทยมี สุขภาพที่ดีแบบองค์รวม (Holistic Wellness) ด้วยการออก “นวัตกรรมอาหาร” สินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มแบรนด์ เอ็มเค เวลเนส (MK Wellness) เช่น เมมเบอร์รี่ นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยเสริมความจำ, เมมพลัส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยเสริมการนอนหลับและบำรุงสมอง, เอ็มเค วิตามินกัมมี่ ขนมกัมมี่ที่ช่วยเสริมสุขภาพในด้านต่างๆ นอกจากจะเป็นสินค้าทางเลือกเพื่อสุขภาพของคนไทยแล้ว ยังช่วยสนับสนุนรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยอีกด้วย “ผมและเอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป เราชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและจุดยืนของแบรนด์ในการทำธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพมาโดยตลอด เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้กับเกษตรกรเพื่อพัฒนาวิธีการปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีอันตราย การจัดซื้อวัตถุดิบที่มีมาตรฐานสูงในราคาที่ไม่ผ่านคนกลาง ควบคุมคุณภาพผ่านกรรมวิธีในการเตรียมวัตถุดิบ จัดเก็บ และจัดส่งรวดเร็วเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดให้แก่ผู้บริโภค และการให้ความรู้เชิงโภชนาการแก่คนไทย ซึ่งทำให้เกิดการก่อตั้งมาร์ควันร่วมกับคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ที่มีความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เราอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพดีจากการบริโภคอาหารที่ดี” คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว โดย บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ภายใต้การบริหารของคุณหมอพิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ได้ทำงานวิจัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ University of Tennessee ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยร่วมบันทึกสัญญา MOU กับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาของ University of Tsukuba ซึ่งเป็นองค์กรในเครือของโครงการวิจัยขั้นสูงเพื่อสมรรถนะสูงของมนุษย์ จากการวิจัยมัลเบอร์รี่ สู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย ต่อยอดมูลค่าสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness

นวัตกรรมอาหาร เครื่องดื่มสุขภาพ MK Wellness อยากเห็นคนไทยสุขภาพดี
การคิดค้นแรกเริ่มต้นจากงานวิจัยผลมัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ขายไม่ได้ราคา และมีปริมาณล้นตลาด

โดยจากการวิจัยพบว่าสารสกัดจากผลมัลเบอร์รี่มีคุณสมบัติช่วยเสริมความจำของทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างมีนัยสำคัญ จึงได้มีการจดเป็นสิทธิบัตรงานวิจัยของ MK ในระดับโลก และได้นำสารสกัด Memberry ActiveTM นี้ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มแบรนด์ MK Wellness ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่
• เมมเบอร์รี่ (MEMBERRY) นมยูเอชทีและนมอัดเม็ดที่ช่วยบำรุงสมองจาก Memberry ActiveTM ช่วยเสริมความจำในการปฎิบัติงานให้ดีขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างสมาธิ การคิด การใช้เหตุผล และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ด้านเศรษฐกิจ ในการช่วยเหลือเกษตรกรไทย
• เมมพลัส (MEMPLUS) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจาก Memberry ActiveTM ที่ช่วยเรื่องความจำและสมอง ผสานกับ แอล-ธีอะนีน สารสกัดจากชาเขียวที่ช่วยให้สมองผ่อนคลาย เข้าสู่โหมดการพักผ่อนได้ อย่างเต็มที่ และตื่นมาพร้อมความสดชื่น
• เอ็มเค วิตามิน กัมมี่ (MK Vitamin Gummy) ขนมกัมมี่หลากหลายรสชาติและมีคุณประโยชน์ให้เลือกตามความต้องการ สะดวก อร่อย เหมาะกับทุกคนในครอบครัว ซึ่งใน กัมมี่รสมิกซ์เบอร์รี่จะใส่สาร Memberry ActiveTM จากงานวิจัยเป็นส่วนประกอบด้วย
จากการพัฒนาสินค้าที่หลากหลาย ทำให้บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด สามารถช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกมัลเบอร์รี่ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสร้างความยั่งยืนของชุมชนไปพร้อมกัน “เราเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความยั่งยืนในชุมชนเกษตรกรไทย ไม่ใช่เรื่องรายได้เพียงอย่างเดียว เราช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการสร้างมูลค่าตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยนำนักวิชาการไปให้ความรู้ ข่าวอาหาร สร้างมาตรฐานผลผลิต นำผลผลิตไปสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่า ไปจนถึงการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ขยายโอกาสทางการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น สร้างการขับเคลื่อนห่วงโซ่คุณค่าไปได้อย่างมั่นคง และถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนแบบครบวงจร” นพ.พิฑูรย์ มณีไพโรจน์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มาร์ค วัน อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าว ตั้งเป้า 5 ปี วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคเพื่อสุขภาพ และโภชนเภสัช