นักศึกษา ว.อีเทค-วท.ธัญบุรี คว้าแชมป์ ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’

นักศึกษา ว.อีเทค-วท.ธัญบุรี คว้าแชมป์ ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’

นักศึกษา ว.อีเทค-วท.ธัญบุรี คว้าแชมป์ ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’ ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)

การศึกษา เปิดเผยว่า ได้ประกาศผลแล้วสำหรับการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 8 จัดโดย CIBA ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งทีมที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะได้รับถ้วยพระราชทานรางวัล “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ศิริเดชกล่าวอีกว่า สำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับ ปวส.ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ส่วนทีมชนะเลิศการแข่งขันระดับ ปวช.ได้แก่ ทีมวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมวิทยาลัยศึกษาอุตรดิตถ์ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ทีมวิทยาลัยพณิชการธนบุรี น.ส.วราภรณ์ นาคชัยยะ นายภาณุสรณ์ เหมรัตน์ภูริดา และนายชัชภูมิ สิทธิเวช ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย อี.เทค ทีมชนะเลิศระดับ ปวส.กล่าวว่า หลังได้รับคัดเลือกจากวิทยาลัยให้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ มีการฝึกทำโจทย์

นักศึกษา ว.อีเทค-วท.ธัญบุรี คว้าแชมป์ ‘สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร’

ซึ่งการแข่งขันเป็นการเปิดประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี ได้นำความรู้ที่เรียนมาใช้ และเรียนรู้โจทย์ใหม่ๆ โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี เพราะงานบัญชีต้องเป็นการทำงานร่วมกับเทคโนโลยี

“เรา 3 คน อยากเรียนต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ ทาง CIBA ได้มอบทุนการศึกษา ข่าวการศึกษา ให้แก่ทีมชนะเลิศร่วมด้วย ก็ยิ่งสนใจอยากเข้าร่วม เพราะหลักสูตรบัญชีของ CIBA มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ทำให้มีทักษะในการทำงานมากขึ้น อีกทั้ง มีเครือข่ายในการทำงานร่วมกับบริษัทชั้นนำร่วมด้วย ดังนั้น การแข่งขันดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักศึกษาอาชีวะอย่างมาก เนื่องจากเป็นการเปิดโลกทัศน์ ประสบการณ์ต่างๆ มากมาย และทำให้ได้เห็นมุมมองโลกของการทำงานด้านบัญชี การเตรียมพร้อมทักษะของนักบัญชีที่เราควรมี” ทีมวิทยาลัย อี.เทค กล่าว น.ส.ประกายดาว รอดเสน น.ส.รัชนีวรรณ กล่อมจิตร์ ชั้นปีที่ 3 และ น.ส.ทิวารัตน์ จันคำวงค์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เพราะการแข่งขันทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ได้ฝึกฝนทำโจทย์ทางบัญชี ได้เห็นมุมมองการคิด การทำงานของเพื่อนๆ จากทีมวิทยาลัยอื่นๆ และเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ การทำงานเป็นทีม ส่งผลต่อการเตรียมพร้อมการทำงาน ให้พวกเราเท่าทันโลกงานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ครูเชียงรายร้อยกว่าสถาบัน แต่งดำ ค้านร่างพ.ร.บ.การศึกษาฯ ชี้ปิดโอกาส-สร้างความเหลื่อมล้ำ