TED Fund ทุ่ม 60 ล้าน ดันสตาร์ตอัปไทย ให้ทุน 30 รายสเกลอัปธุรกิจ

TED Fund ทุ่ม 60 ล้าน ดันสตาร์ตอัปไทย ให้ทุน 30 รายสเกลอัปธุรกิจ

TED Fund ทุ่มงบกว่า 60 ล้านบาท ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ผ่านโครงการ TED Market Scaling Up ปี 66 ตั้งเป้าให้ขยายตลาดในและต่างประเทศได้สำเร็จกว่า 30 ราย

เทคโนโลยี กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED FUND) จัดงานแถลงข่าวความสำเร็จ “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Market Scaling up) ปี 2565” พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนใจขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศในปี 2566เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ และหน่วยงานสนับสนุนทุนภาครัฐอื่นๆ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้TED Fund ทุ่ม 60 ล้าน ดันสตาร์ตอัปไทย ให้ทุน 30 รายสเกลอัปธุรกิจวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกผู้ประกอบการ กล่าวว่า TED Fund มีนโยบายภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ และการขยายตลาดอย่างต่อเนื่องและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้จึงได้ริเริ่มโครงการ TED Market Scaling Up ขึ้นในปีที่ผ่านมา โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้น ในปี 2566 นี้ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการที่สนใจยื่นสมัครขอรับการสนับสนุนจำนวนถึง 74 ราย และโครงการที่เสนอเข้ามานั้นล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจและมีศักยภาพค่อนข้างสูง ส่งผลให้กองทุนฯ พิจารณาอนุมัติเงินสนับสนุนทุนจำนวนถึง 23 โครงการ

TED Fund ทุ่ม 60 ล้าน ดันสตาร์ตอัปไทย ให้ทุน 30 รายสเกลอัปธุรกิจ

รวมเป็นวงเงินจำนวนมากกว่า 35 ล้านบาท ซึ่งจากการสนับสนุนดังกล่าว คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้รวมถึง 566,590,345 บาท หรือประมาณ 15.8 เท่าของวงเงินสนับสนุน

TED Fund ทุ่ม 60 ล้าน ดันสตาร์ตอัปไทย ให้ทุน 30 รายสเกลอัปธุรกิจทางด้าน พีรดา ศุภรพันธ์ ผู้ประกอบการร้านเบเกอรี่ ผลิตขนมปังจากแป้งสาลีที่ทานแล้วไม่อ้วน ได้รับทุนสนับสนุนจาก TED Fund ในปี 2565 กล่าวว่า การได้รับทุนสนับสนุนปลายน้ำของ TED Fund ทำให้ธุรกิจของตนเองได้รับความสนใจจากรัฐบาลออสเตรียและฐัฐบาลสเปน อยากให้นำนวัตกรรมแป้งที่ทานแล้วไม่อ้วนไปเผยแพร่ เนื่องจากทวีปยุโรปนั้นนิยมทานแป้งแทนการทานข้าว และตลาดเบเกอรี่ก็ได้รับความนิยม“การได้รับทุนจาก TED Fund ทำให้มีคนรู้จักและสนใจกับธุรกิจร้านเบเกอรี่มากขึ้น จากร้านเล็กๆ สู่การส่งออกต่างประเทศ เป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้ต่างชาติเห็นได้ว่าสตาร์ตอัปไทยก็มีศักยภาพ” พีรดา กล่าวในปีงบประมาณ 2566 ทางกองทุนฯ ได้เตรียมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้การสนับสนุนทุนไม่เกินมูลค่า 2 ล้านบาท/โครงการโดยตั้งเป้าจะสนับสนุนจำนวน 30 ราย ในวงเงินงบประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจากการสนับสนุนในปีนี้จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้สูงถึง 948 ล้านบาท ซึ่งการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 จะอยู่ในระหว่างวันที่ 15 – 30 เดือนพฤศจิกายน 2565 และรอบที่ 2 จะเปิดรับสมัครในเดือนเมษายน 2566สำหรับโครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะเปิดรับสมัครนั้น ข่าวเทคโนโลยี นอกจากโครงการจะให้การสนับสนุนในด้านเงินทุนอุดหนุนแล้ว โครงการยังได้สนับสนุนการบ่มเพาะองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจและการตลาดโดยเพิ่มพูนความรู้และเสริมกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจแบบเชิงลึก ควบคู่ไปกับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด การเชื่อมโยงและต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ